Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

 
            Teachers4Europe

 
Ο Πλανήτης μας "ασθενεί" τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια είναι πολλά: καυσαέρια, υπερθέρμανση του πλανήτη, τρύπα του όζοντος, μόλυνση των θαλασσών....
Οι ενέργειες που γίνονται κατά καιρούς από κυβερνήσεις διαφόρων κρατών αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών εκείνων που θα επαναφέρουν τη ζωή στη Γη στους φυσιολογικούς ρυθμούς της...
Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των αποβλήτων και των δραστηριοτήτων που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των πεδίων της ευρωπαϊκής δράσης, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και στον διεθνή χώρο. Στόχος της είναι η εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Στο πλαίσιο των δράσεων Teachers4Europe  οι μαθητές της Ε2 τάξης του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Δ.Σχ. Αλεξανδρούπολης θα υλοποιήσουν πρόγραμμα με τίτλο:

"Πλανήτης στο κόκκινο...Ευρωδιασώστες σε δράση"

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο συντονισμός των δράσεών
έτσι ώστε η ομάδα των μικρών μαθητών να αναπτύξει οικολογική συνείδηση συμμετέχοντας ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, φιλοδοξούμε μέσα από τη δική μας ευαισθητοποίηση να επηρεάσουμε τους ενήλικες ώστε να αλλάξει και η δική τους στάση ζωής και συμπεριφοράς ως προς την αειφορική περιβαλλοντική ανάπτυξη.